Ciele projektu

Cieľom je zapojiť čo najviac žiakov, rodičov a škôl do celoslovenského projektu prevencie a regulácie nadmerného používania internetu.

Na slovenských školách nemôžu žiaci ľubovoľne používať mobil. Podľa vyhlášky ministerstva školstva (č. 320/2008 Z. z. o základných školách, §20, ods. 7 z 23. júla 2008) žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania.

Z propagovaného zodpovedného, bezpečného, kritického či tvorivého internetu sme sa dostali do štádia, že väčšina detí ho používa nezodpovedne, nebezpečne, nekriticky a netvorivo.

Vedenie školy predstaví projekt pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom (vrátane vychovávateľov v školských kluboch). Spoločne sa rozhodnú, či do projektu vstúpia.