Prezentácia projektu Bezinternetu.sk na celoslovenskom zasadnutí pléna Združenia základných škôl Slovenska

Dňa 24.- 26. apríla  2019 PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu gramotnosť a projektová manažérka eSlovensko prezentovala projekt Bezinternetu sk., na celoslovenskom zasadnutí pléna Združenia základných škôl Slovenska. Na podujatí v Hornom Smokovci bolo prítomných viac ako 300 riaditeľov základných škôl, ktorí ocenili prezentáciu o regulácii nadmerného  používania informačno- komunikačných technológii, najmä internetu, mobilov, tabletov a pod. Posledné […]